DiverCITY to projekt poświęcony tematyce miejskiej. Jego głównym celem jest budowanie platformy wymiany doświadczeń samorządów lokalnych tworzących na co dzień politykę przestrzenną swoich miast w Polsce, Norwegii i Islandii.

W ramach różnorodnych wydarzeń – konferencji, warsztatów, wystaw, spotkań – uczestnicy mają okazję do dzielenia się wiedzą, do wymiany dobrych praktyk oraz zapoznania się z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej.

Projekt jest efektem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Dotychczasowe wydarzenia organizowane były we współpracy Ministerstwa Rozwoju z Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), miastem Wrocław, miastem Siechnice, miastem Łodzią, Ambasadą Norwegii w Polsce i in.