DiverCITY²


W 2015 r. Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) rozpoczęli realizację drugiej edycji projektu DiverCITY. W jego realizację – podobnie jak przy pierwszej edycji – zaangażowane zostały Polska, Norwegia i Islandia. Partnerem w projekcie byli przedstawiciele miast Fredrikstad, Rejkjawik, Vesturbygdd oraz Łodzi.

Osią projektu DiverCITY2 była miejska rewitalizacja, a jej głównymi filarami dwa tematy dotyczące angażowania podmiotów prywatnych – zarówno w finansowanie działań rewitalizacyjnych jak i poprawę jakości środowiska miejskiego na obszarach rewitalizacji.

Celem projektu było przedstawienie możliwości włączania podmiotów prywatnych w działania rewitalizacyjne. Nadrzędne pytanie przy tym: w jaki sposób samorządy, które inicjują i koordynują procesy rewitalizacji, mogą zachęcić i zaprosić do współpracy mieszkańców miast, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji oraz inwestorów prywatnych, którzy planują dopiero nowe inwestycje, w tym projekty deweloperskie.

Celem projektu było również zgromadzenie wiedzy i dobrych praktyk, które mogłyby służyć jako inspiracja zarówno przedstawicielom władz lokalnych, jak i podmiotom prywatnym. Przykłady przedstawione na konferencji i w towarzyszącej publikacji powinny ułatwić rozpowszechnienie sprawdzonych instrumentów i tworzenie nowych – dostosowanych do potrzeb konkretnych miast, obszarów rewitalizacji i działających tam interesariuszy.

Projekt realizowany był w latach 2015–2016. Konferencję, która odbyła się 27 września 2016 roku we Wrocławiu, poprzedziły międzynarodowe warsztaty we Wrocławiu i w Łodzi, a także we Fredrikstad, Oslo oraz Drammen.