DiverCITY³


DiverCITY3 – Festiwal Miast to trzecia edycja wydarzenia realizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

W pierwszej edycji DiverCITY dyskutowano o „mieście dla wszystkich” i „mikrozmianach”, rok temu o angażowaniu podmiotów prywatnych w finansowanie działań rewitalizacyjnych i zachęcaniu lokalnej społeczności do aktywności na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był „pomysł na miasto”, czyli jak wyobrażamy sobie miasto dzisiaj i w przyszłości, jakie mamy oczekiwania wobec życia w mieście, jakimi środkami możemy te oczekiwania realizować.

Europejskie miasta stoją dzisiaj przed wieloma wyzwaniami. Z jednej strony zmiany demograficzne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i środowiskowe wymagają szukania nowych rozwiązań i perspektyw. Jednocześnie ważne jest zachowanie tożsamości, tradycji i historii, które budują wizerunek miasta i sprawiają, że mieszkańcy identyfikują się ze swoim miejscem życia oraz chcą się angażować dla jego dobra.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom konferencja była platformą wymiany doświadczeń, dyskusji i pozyskiwania wiedzy o mieście – przedstawicieli samorządów, mieszkańców, urbanistów, planistów, architektów, konserwatorów zabytków, naukowców, przedstawicieli ruchów miejskich, deweloperów i wszystkich zainteresowanych tematyką miejską.

Konferencja odbyła się w dniach 3–4 października 2017 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym.